Šírky chodníkov: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Riadok 2: Riadok 2:
Minimálna šírka chodníka podľa [[STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií]] je 1,5 m.
Minimálna šírka chodníka podľa [[STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií]] je 1,5 m.


<bootstrap_alert color="warning">'''Pozor: minimálna šírka nie je zhodná s vyžadovanou šírkou podľa skutočnej intenzity chodcov. Tú je potrebné posúdiť lokálnym sčítaním intenzity chodcov v oboch smeroch.'''</bootstrap_alert>
<div class="warningbox">'''Pozor: minimálna šírka nie je zhodná s vyžadovanou šírkou podľa skutočnej intenzity chodcov. Tú je potrebné posúdiť lokálnym sčítaním intenzity chodcov v oboch smeroch.'''</div>


[[TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách]] uvádza šírky chodníka potrebné pre jednotlivých užívateľov (v jednom smere):
[[TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách]] uvádza šírky chodníka potrebné pre jednotlivých užívateľov (v jednom smere):

Verzia z 15:17, 9. apríl 2020

Minimálna šírka

Minimálna šírka chodníka podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií je 1,5 m.

Pozor: minimálna šírka nie je zhodná s vyžadovanou šírkou podľa skutočnej intenzity chodcov. Tú je potrebné posúdiť lokálnym sčítaním intenzity chodcov v oboch smeroch.

TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách uvádza šírky chodníka potrebné pre jednotlivých užívateľov (v jednom smere):

Používateľ Potrebná šírka (mm) Fotografia
Osoba s paličkou 750
Osoba s podporným rámom 900
Nevidiaca osoba s vodiacim psom alebo slepeckou palicou 1100
Zrakovo postihnutá osoba so sprievodcom 1200
Osoba na invalidnom vozíku s idúcou osobou alebo asistenčným psom 1500