Šírky chodníkov

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Minimálna šírka chodníka

Minimálna šírka chodníka podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií je 1,5 m.

Pozor: minimálna šírka nie je zhodná s vyžadovanou šírkou podľa skutočnej intenzity chodcov. Tú je potrebné posúdiť lokálnym sčítaním intenzity chodcov v oboch smeroch.

TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách uvádza šírky chodníka potrebné pre jednotlivých užívateľov (v jednom smere):

Používateľ Potrebná šírka (mm) Fotografia
Osoba s paličkou 750
Osoba s podporným rámom 900
Nevidiaca osoba s vodiacim psom alebo slepeckou palicou 1100
Zrakovo postihnutá osoba so sprievodcom 1200
Osoba na invalidnom vozíku s idúcou osobou alebo asistenčným psom 1500