Cyklotrasa R12: Lamačská radiála

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
< Bratislava‎ | Radiály
Verzia z 21:58, 21. apríl 2020, ktorú vytvoril Dusoft (diskusia | príspevky)
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
{{#set: Is in=Staré mesto| Is in=Dúbravka| Is in=Lamač| Is in=Nové Mesto }}

Fukcia trasy

Spojenie centra mesta s hlavnou železničnou stanicou, Patrónkou, Lamačom a Dúbravkou. Nadväznými trasami aj spojenie s Kramármi a Dúbravkou.

Vedenie trasy

Hurbanovo nám. – Banskobystrická – Nám. slobody – Štefanovičova/Leškova – Hlboká cesta – Prokopa Veľkého – Brnianska – Patrónka – K Železnej studienke – Cesta na Červený most – Zidiny – Segnáre – Pod násypom – Hodonínska – Bratislavská

Trasa je v zastavanej oblasti navrhnutá väčšinou po vedľajších uliciach s minimálnou premávkou, takže cyklisti pôjdu vo vozovke s ostatnou dopravou. V jednosmerných uliciach budú vyznačené protismerné cyklopruhy. Prejazd križovatkou Patrónka bude po samostatných komunikáciách pre cyklistov. Medzi Lamačom, Záhorskou Bystricou a Stupavou bude potrebné vybudovať samostatnú cestičku pre cyklistov súbežne s cestou I/2.

  1. Mapa hotovej časti na OSM.org
  2. Mapa plánovanej časti na OSM.org

==Stav== {{#set: Has date=2015| Has date=2016 }} Trasa je vyznačená v teréne smerovými tabuľami na Banskobystrickej ulici a ulici Prokopa Veľkého a Brnianskej.

V roku 2015 bol legalizovaný prejazd časťou Hlbokej ulice pre cyklistov aj smerom hore (dovtedy tu bol zákaz vjazdu) na základe podnetu na webe Odkaz pre starostu.

Protismerný pruh pre cyklistov na Banskobystrickej bol v júni 2016 vyznačený na základe projektu, ktorý financovala Cyklokoalícia.

Protismerný pruh pre cyklistov na Prokopa Veľkého a Brnianskej od Hroboňovej po Západný rad vyznačený na základe projektu, ktorý financovala Cyklokoalícia.

Rozpracované projekty

Zobojsmernenie Štefanovičovej pre cyklistov.

Vytvorenie bezpečnejšieho prejazdu Hodžovým námestím (z Hurbanovho námestia na Banskobystrickú). Navrhované riešenie ideovo vychádza zo štúdie návratu električiek na Štefánikovu ulicu z roku 2012.

Segregované cyklotrasy v križovatke Patrónka. Návrh je podrobnejšie rozpracovaný v článku Križovatka Patrónka – koncept riešenia.

Výhľad

Pri bývalej Vojenskej nemocnici má cyklotrasa podľa územného plánu viesť po severovýchodnej strane železnice. Ide však o nevyhovujúci terén s veľkým zbytočným prevýšením, náprava ktorého by si žiadala rozsiahle terénne úpravy. Alternatívou je vedenie cyklotrasy po opačnej - juhozápadnej - strane trate, popri Lamačskej ceste alebo priamo cez areál bývalej Vojenskej nemocnice.

Pri prípadnom doplnení tretej koľaje na trati č. 110 v úseku Hlavná stanica - Lamač - Devínska Nová Ves treba preveriť vedenie tejto cyklotrasy súbežne so železnicou (mimo tunela).