Cyklotrasa R12: Lamačská radiála

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
< Bratislava‎ | Radiály
Verzia z 13:27, 2. november 2022, ktorú vytvoril Jožo (diskusia | príspevky) (→‎Stav)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

{{#set: Is in=Staré mesto| Is in=Nové Mesto|Is type=Radiála }}

Protismerný, bezpečný cyklopruh v jednosmerke. (Bratislava)


Funkcia trasy

Spojenie centra mesta s hlavnou železničnou stanicou, Patrónkou, Lamačom a Dúbravkou. Nadväznými trasami aj spojenie s Kramármi a Dúbravkou.

Vedenie trasy

Hurbanovo nám. – Banskobystrická – Nám. slobody – Štefanovičova/Leškova – Hlboká cesta – Prokopa Veľkého – Brnianska – Patrónka – K Železnej studienke – Cesta na Červený most – Zidiny – Segnáre – Pod násypom – Hodonínska – Bratislavská

Trasa je v zastavanej oblasti navrhnutá väčšinou po vedľajších uliciach s minimálnou premávkou, takže cyklisti pôjdu vo vozovke s ostatnou dopravou. V jednosmerných uliciach budú vyznačené protismerné cyklopruhy. Prejazd križovatkou Patrónka bude po samostatných komunikáciách pre cyklistov. Medzi Lamačom, Záhorskou Bystricou a Stupavou bude potrebné vybudovať samostatnú cestičku pre cyklistov súbežne s cestou I/2.

  1. Mapa hotovej časti na OSM.org
  2. Mapa plánovanej časti na OSM.org

Stav

Hotové časti tvoria tri nesúvislé úseky. Prvý je na na Banskobystrickej ulici, kde sa nachádza protismerný cyklopruh.

Pokračovanie po Štefanovičovej a okolo SAV k Hlbokej ceste nie je aktuálne vyriešené.

Na Hlbokej ceste je v hornej časti cestička pre chodcov s povoleným vjazdom bicyklom, na ktorú nadväzuje upokojená ulica Prokopa Veľkého v zóne 30, v jej jednosmernej časti s protismernými pruhmi pre cyklistov.

Chodník popri Brnianskej ku križovatke Patrónka je vyznačený ako zmiešaná cestička pre chodcov a cyklistov. Nelegálnemu parkovaniu bránia stĺpiky.

Prejazd cez križovatku Patrónka nie je vyriešený.

Po uliciach K Železnej studienke, Cesta na Červený most, Zidiny, Segnáre a Pod násypom je trasa vedená po upokojených komunikáciách.

Chodník popri Hodonínskej ku križovatke s ulicou Podháj je vyznačený cestička pre chodcov s povolením vjazdu cyklistov.

Ďalšie pokračovanie do Záhorskej Bystrice a Stupavy nie je vyriešené.

Na Banskobystrickej, Prokopa Veľkého a Brnianskej je trasa vyznačená aj smerovými tabuľami s označením trasy R12.

História

  • 10/2022 Hodonínska (od ulice Pri násype po Podháj), cestička pre chodcov s povolením jazdy cyklistov
  • 2021? Brnianska (od Západného radu po Mlynskú dolinu), cestička pre chodcov a cyklistov
  • ? Hlboká cesta, cestička pre chodcov s povolením jazdy cyklistov
  • 2016 Prokopa Veľkého - "malá" Brnianska, protismerný vyhradený pruh pre cyklistov (vyznačený na základe projektu, ktorý financovala Cyklokoalícia)
  • 2016 Banskobystrická, protismerný vyhradený pruh pre cyklistov (vyznačený na základe projektu, ktorý financovala Cyklokoalícia)
  • 2015 Hlboká cesta, cestička pre chodcov a cyklistov v stúpaní (zosúladenie značenia so smerom dole, na základe podnetu na webe Odkaz pre starostu)

Rozpracované projekty

Zobojsmernenie Štefanovičovej pre cyklistov.

Vytvorenie bezpečnejšieho prejazdu Hodžovým námestím (z Hurbanovho námestia na Banskobystrickú). Navrhované riešenie ideovo vychádza zo štúdie návratu električiek na Štefánikovu ulicu z roku 2012.

Segregované cyklotrasy v križovatke Patrónka. Návrh je podrobnejšie rozpracovaný v článku Križovatka Patrónka – koncept riešenia.

Výhľad

Pri bývalej Vojenskej nemocnici má cyklotrasa podľa územného plánu viesť po severovýchodnej strane železnice. Ide však o nevyhovujúci terén s veľkým zbytočným prevýšením, náprava ktorého by si žiadala rozsiahle terénne úpravy. Alternatívou je vedenie cyklotrasy po opačnej - juhozápadnej - strane trate, popri Lamačskej ceste alebo priamo cez areál bývalej Vojenskej nemocnice.

Pri prípadnom doplnení tretej koľaje na trati č. 110 v úseku Hlavná stanica - Lamač - Devínska Nová Ves treba preveriť vedenie tejto cyklotrasy súbežne so železnicou (mimo tunela).