Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Prvotny navrh struktury)
 
(51 medziľahlých úprav od 3 ďalších používateľov nie je zobrazených)
Riadok 1: Riadok 1:
== Chodci ==
==Manuály pre mestá a obce==
* Trasy
[[Manuál upokojovania dopravy]] sme pripravili v rámci projektu Cyclurban+ pre obce, mestá a mestské časti. Zameriava sa na zlepšovanie životného prostredia miest a obcí tak, aby boli preferovaní chodci, cyklisti, MHD a ulice celkovo príjemnejšie pre život (a až následne dopravu).
* Šírky (intenzity, typ priestoru )
* Vedenie (ochrana pred parkovaním, priamosť, atraktívnosť)
* Umiestňovanie dopravných zariadení a mobiliáru (stĺpy, značky, reklamy, cyklostojany, koše, lavičky)
* Rušenie ník pre MHD tak, kde je úzky chodník a vhodná intenzita dopravy.
* Križovatky
* Vyčkávacie priestory (plocha podľa počtu chodcov, bez bariér – stĺpy a pod.)
* Minimalizácia doby a vzdialenosti potrebnej na prekonanie križovatky
* Eliminácia trojuholníkových ostrovčekov a vysúvanie nároží


== Cyklisti ==  
[[Manuál pre naštartovanie cyklodopravy]] sme pripravili v rámci projektu Cyclurban pre obce, mestá, mestské časti a (mikro)regióny. Oboznámi vás s dôležitými dokumentami v oblasti cyklodopravy a tiež vám poskytne návod, ako začať s prípravou cyklotrás vo vašej lokalite.
* Trasy
 
* Šírky
==Cyklisti 🚲==
* Povrchy, Materiály
===Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry===
* Križovatky
 
* Vyčkávacie priestory
*Trasy
* Parkovanie
**Šírky
** Krátkodobé (pred obchodmi, službami)
**[[Spoločný pohyb chodcov a cyklistov]]
** Strednodobé (nákupné centrá, kancelárie, podniky)
**[[Oddeľovanie chodcov a cyklistov]]
**[[Prejazd cyklistov cez zastávky verejnej dopravy]]
**[[Vyznačovanie cieľov]] - smerovníky https://znacky.cyklokoalicia.sk/img/80/route-left-O1.png https://znacky.cyklokoalicia.sk/img/240/direction-straight-R17-Centrum%7C7,5.png
*[[Povrchy, Materiály]]
*[[Križovatky]]
**[[Priechod pre cyklistov]]
**[[Stykové križovatky]]
*[[Spomaľovače a výstrahy]]
*Vyčkávacie priestory
*[[Parkovanie bicyklov]]
**Krátkodobé (pred obchodmi, službami)
**Strednodobé (nákupné centrá, kancelárie, podniky)
**Dlhodobé (bývanie, garáže pri staniciach)
**Dlhodobé (bývanie, garáže pri staniciach)
* Kapacity
**[[Parkovanie bicyklov pri verejnej doprave]]
* Nákladné bicykle
*Kapacity
* Technické možnosti riešenia (typy stojanov, dvojúrovňové parkovanie, zabezpečenie, limitované prístupy)
*Nákladné bicykle
*[[Technické možnosti riešenia|Technické možnosti riešenia parkovania bicyklov]] (typy stojanov, dvojúrovňové parkovanie, zabezpečenie, limitované prístupy)
*[[Parkovanie motorových vozidiel na cestičke pre (chodcov a) cyklistov]]
*[[Zoznam manuálov na navrhovanie cyklistickej infraštruktúry]]
*[[Mapy a mapové výstupy]]
*[https://streetmix.net Nástroj: Zmena ulíc - vizualizácia cyklotrás (rez)]
*[https://cyklokoalicia.sk/kidsizedcities/scene/intersection/ Nástroj: Zmena ulíc - vizualizácia cyklotrás (zhora)]
*[https://www.thewaytogo.app/tool Nástroj: Nájdi podobnú holandskú ulicu ako inšpiráciu (streetview)]
 
===Cyklistická infraštruktúra na Slovensku===
 
*[[Bratislava|Zoznam cyklotrás v Bratislave]]
 
==Chodci 🚶==
 
*Trasy
**[[Šírky chodníkov|Šírky]] (intenzity, typ priestoru )
**Vedenie ([[ochrana pred parkovaním]], priamosť, [[atraktívnosť]])
*[[Umiestňovanie dopravných zariadení a mobiliáru]] (stĺpy, značky, reklamy, cyklostojany, koše, lavičky)
*Rušenie [http://slovniky.juls.savba.sk/?w=nika&s=exact&c=rec5&d=sssj&ie=utf-8&oe=utf-8# ník] pre MHD tam, kde je úzky chodník a vhodná intenzita dopravy.
*Križovatky
*[[Vyčkávacie priestory]] (plocha podľa počtu chodcov, bez bariér – stĺpy a pod.)
*Minimalizácia doby a vzdialenosti potrebnej na prekonanie križovatky
*Eliminácia trojuholníkových ostrovčekov a vysúvanie nároží
*[[Opatrenia pri dočasnej zmene dopravy, stavebných prácach]]
 
==Iné==
[[Monitoring kvality vzduchu]]
 
[[Live streaming / webináre]]


== Kritériá hodnotenia ==
[[Roadmap rozvoja mapy / wiki]]
Aby sme mohli hodnotiť, vybrať a poukázať na jednotlivé riešenia, sme stanovili hodnotiace kritériá. Kritéria sledujú úroveň funkcionality. Týmito sú:
* Dostupnosť, hustota
* Kvalita prevedenia, vyhotovenia /z pohľadu funkčného prevedenia, z pohľadu životnosti
* Kapacita -- exist. štandardy, aktuálny minimalistický stav cyklo vs. zajtrajšie potreby
* Bezpečnosť a zdravie
* Vplyv na životné prostredie +integrácia so zeleňou -- dopady, zmeny-prehrievanie ulíc
* Estetickosť, ergonomická atraktívnosť
* Vplyv na okolité stavby
* Náklady -- z pohľadu obstarania, úpravy exist., prevádzky (údržby)

Aktuálna revízia z 21:02, 22. november 2021

Manuály pre mestá a obce

Manuál upokojovania dopravy sme pripravili v rámci projektu Cyclurban+ pre obce, mestá a mestské časti. Zameriava sa na zlepšovanie životného prostredia miest a obcí tak, aby boli preferovaní chodci, cyklisti, MHD a ulice celkovo príjemnejšie pre život (a až následne dopravu).

Manuál pre naštartovanie cyklodopravy sme pripravili v rámci projektu Cyclurban pre obce, mestá, mestské časti a (mikro)regióny. Oboznámi vás s dôležitými dokumentami v oblasti cyklodopravy a tiež vám poskytne návod, ako začať s prípravou cyklotrás vo vašej lokalite.

Cyklisti 🚲

Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry

Cyklistická infraštruktúra na Slovensku

Chodci 🚶

Iné

Monitoring kvality vzduchu

Live streaming / webináre

Roadmap rozvoja mapy / wiki