Manuál pre naštartovanie cyklodopravy: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Riadok 20: Riadok 20:
# [[Neziskové organizácie]]
# [[Neziskové organizácie]]
# [[Odkazy na dokumenty]]
# [[Odkazy na dokumenty]]
== Tlačená verzia manuálu ==
Tlačenú verziu manuálu môžete objednať na adrese: info@cyklokoalicia.sk


Autor tlačenej verzie manuálu: Daniel Duriš, Cyklokoalícia
Autor tlačenej verzie manuálu: Daniel Duriš, Cyklokoalícia
Copyright: Cyklokoalícia, 2019, licencia Creative Commons CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Copyright: Cyklokoalícia, 2019, licencia Creative Commons CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Manuál bol vytvorený rámci projektu Cyclurban. Ďakujeme za finančnú podporu The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety, Germany (BMU) a European Climate Change EUKI.
Manuál bol vytvorený rámci projektu Cyclurban. Ďakujeme za finančnú podporu The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety, Germany (BMU) a European Climate Change EUKI.

Verzia z 18:38, 15. február 2019

V tomto manuáli pre naštartovanie cyklodopravy vás oboznámime s dôležitými dokumentami v oblasti cyklodopravy, poskytneme prehľad o možnostiach tvorby cyklotrás a pridruženej infraštruktúry. Najmä však poskytujeme návod, ako rozbehnúť realizáciu cyklotrás aj vo vašej lokalite.

Veríme, že aj tento manuál vám pomôže vo vašej práci a záujme zlepšovať podmienky pre udržateľnú dopravu. Práve cyklodoprava v súbehu s chodcami prináša silný mesto- (či obco-) tvorný prvok spolu s doplnkovou infraštruktúrou. V rámci princípu Kompletných ulíc je potrebné zvážiť rovnocenne každý druh dopravy a uprednostňovať také, ktoré majú vyššiu prepravnú kapacitu. Na obrázku nižšie vidíte dnes už legendárne porovnanie potrebného miesta na prepravu rovnakého počtu obyvateľov na bicykloch, autami či autobusom. Aj tento pohľad potvrdzuje, že udržateľné spôsoby dopravy akými sú aj bicykle, umožňujú lepšie využiť priestor obce či mesta.

Munster.jpg

Bicykle neprodukujú škodlivé výfukové plyny, nie sú hlučné a šetria miesto. Preprava bicyklom má navyše pozitívny vplyv aj na zdravie obyvateľov, čo priamo znižuje náklady vynaložené na zdravotníctvo.

Na konci manuálu nájdete kontakty na organizácie, s ktorými môžete konzultovať projekty cyklotrás či infraštruktúry pre udržateľnú dopravu vo vašom okolí.


  1. Základné dokumenty
  2. Zodpovednosť za cyklotrasy
  3. Financovanie
  4. Typy cyklotrás
  5. Sieť cyklotrás
  6. Preferované cyklotrasy
  7. Parkovanie bicyklov
  8. Súkromná výstavba a cyklotrasy
  9. Neziskové organizácie
  10. Odkazy na dokumenty

Tlačená verzia manuálu

Tlačenú verziu manuálu môžete objednať na adrese: info@cyklokoalicia.sk

Autor tlačenej verzie manuálu: Daniel Duriš, Cyklokoalícia

Copyright: Cyklokoalícia, 2019, licencia Creative Commons CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Manuál bol vytvorený rámci projektu Cyclurban. Ďakujeme za finančnú podporu The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety, Germany (BMU) a European Climate Change EUKI.