Neziskové organizácie

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Verzia z 16:44, 2. marec 2019, ktorú vytvoril Dusoft (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Tento zoznam neziskových organizácií vám poskytuje možnosť konzultovať vaše projekty v oblasti cyklodopravy či cykloturistiky s obyvateľmi a odborníkmi, ktorí sa snažia o rozvoj cyklotrás vo svojom meste a regióne. Cyklokoalícia pomohla s pripomienkovaním projektov cyklotrás vo viacerých mestách na Slovensku ako Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Košice a ďalších.

Bratislava, Košice a celoslovenská pôsobnosť

Cyklokoalícia, https://cyklokoalicia.sk Cyklokoalícia je občianske združenie podporujúce rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku. Cyklokoalícia tiež monitoruje a pripomienkuje stav verejných priestorov, aby boli bezbariérové a vyhovujúce pre peších a ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a presadzuje lepšiu legislatívu pre cyklistov na celoslovenskej úrovni.

Banská Bystrica

Cykloiniciatíva Banská Bystrica, http://www.ocibb.sk Občianska cykloiniciatíva OCI BB je skupinka priaznivcov cyklistiky a inej nemotorovej dopravy, ktorej hlavným cieľom je ochrana životného prostredia a rozvoj nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica a v širšom regióne.

Kežmarok

Vlk, ktorý nikdy nespí, http://vlknespi.sk Iniciatíva Vlk, ktorý nikdy nespí je komunita ľudí s chuťou meniť svet k lepšiemu. Snažia sa tvoriť, inšpirovať a rozvíjať proaktívnu občiansku spoločnosť. Rozvíjajú cyklodopravu, venujú sa spoločnosti, prírode, knihám, mladým ľuďom.

Martin

Turčianska bicyklová skupina JUS, https://tinyurl.com/turiec-jus

Nitra

Rozbicyklujme Nitru, https://www.rozbicyklujmenitru.sk Občianske združenie Rozbicyklujme Nitru! sa snaží byť hlasom občanov-cyklistov a poukazujú na rôzne spôsoby zlepšenia, skvalitnenia a rozvoja mestskej cyklistiky ako udržateľnej, priestorovo nenáročnej a ekologickej formy dopravy v Nitre. Na komunálnej úrovni má ambíciu byť iniciátorom a odborným partnerom verejnej diskusie v oblasti cyklodopravy a cykloinfraštruktúry v meste Nitra.

Pezinok

Cyklokoalícia Pezinok,http://www.cyklokoalicia-pezinok.sk Cyklokoalícia Pezinok je združenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí sa vo svojom voľnom čase usilujú zlepšovať podmienky pre udržateľnú (cyklo)dopravu v Pezinku a širšom okolí.

Prešov

Kostitras, http://kostitras.sk Prešovská bicyklová skupina Kostitras chce zlepšiť podmienky pre cyklistov v Prešove a na celom svete.

Žilina

Mulica, http://www.mulica.sk Mulica je dobrovoľné nezávislé občianske združenie jednotlivcov a organizácií, ktorých spája vnímanie mesta nie ako parkoviska, ale ako miesta na sociálny život, stretávanie a vyjadrovanie sa.

Ďalšia kapitola: Odkazy na dokumenty