Odkazy na dokumenty: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
(8 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.)
Riadok 1: Riadok 1:
Parkovanie bicyklov
== Záväzné strategické dokumenty ==
<onlyinclude>
* [https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/narodna-strategia-rozvoja-cyklistickej-dopravy-a-cykloturistiky-v-slovenskej-republike-7-8-mb-pdf Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike]
* [[TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry|Technické podmienky 085: Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry]]
* [https://cyklokoalicia.sk/wp-content/uploads/2018/11/tp_018.pdf Technické podmienky 018: Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách]
* [https://cyklokoalicia.sk/doc/STN_73_6110.pdf STN 73 6110: Projektovanie miestnych komunikácií]
* STN 73 6101: Projektovanie ciest a diaľnic</onlyinclude>
 
== Parkovanie bicyklov ==
* [https://drive.google.com/open?id=0B6KmkD-2TGHdM011bmVmWXZHRWtrQXhlSEJhVjJGX2t4dkxV Stanovenie počtu parkovacích miest pre bicykle, Bratislava]
* [https://drive.google.com/open?id=0B6KmkD-2TGHdM011bmVmWXZHRWtrQXhlSEJhVjJGX2t4dkxV Stanovenie počtu parkovacích miest pre bicykle, Bratislava]
* [https://cyklokoalicia.sk/wp-content/uploads/2011/08/parkovaci-manual-vhodne-stojany-pre-bicykle.pdf Parkovací manuál: Stojany pre bicykle, Cyklokoalícia]
* [http://web.vucke.sk/files/cestovny_ruch/lahke-parkovanie-bicyklov.pdf Manuál pre tvorbu parkovacích miest pre bicykle, VÚC Košice]
* [http://web.vucke.sk/files/cestovny_ruch/lahke-parkovanie-bicyklov.pdf Manuál pre tvorbu parkovacích miest pre bicykle, VÚC Košice]


Iné
== Iné ==
* [https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/manual-dobrej-mobility-zakladny-manual-pre-implementaciu-opatreni-zmiernujucich-rast-motorovej-dopravy-v-mestach-a-obciach Manuál dobrej mobility, Ministerstvo dopravy]
* [https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/manual-dobrej-mobility-zakladny-manual-pre-implementaciu-opatreni-zmiernujucich-rast-motorovej-dopravy-v-mestach-a-obciach Manuál dobrej mobility, Ministerstvo dopravy SR]
* [[Zoznam manuálov na navrhovanie cyklistickej infraštruktúry]] - vrátane zahraničných
 
[[Category:Manuál pre naštartovanie cyklodopravy]]

Aktuálna revízia z 18:31, 2. marec 2019