Preferované cyklotrasy

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Verzia z 15:56, 2. marec 2019, ktorú vytvoril Dusoft (diskusia | príspevky)
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Bezpečné a oddelené

Cyklotrasy, ktoré sú akceptované verejnosťou a považované za bezpečné, musia byť prístupné obyvateľom rôznych vekových kategórií - od detí a mládeže, cez rodiny, ľudí v aktívnom veku a dôchodcov. Optimálna cyklotrasa je plne oddelená od motorovej dopravy aj chodcov a zároveň znemožňuje ilegálne parkovanie na nej.

Aby cyklotrasa bola bezpečná a použiteľná pre všetkých, odporúčame realizovať oddelenie od motorovej dopravy nielen zdvihnutím oproti vozovke, ale aj fyzickým oddelením, napr. živým plotom alebo inou vzrastlou zeleňou. Táto zároveň zlepšuje životné prostredie zachytávaním prachových častíc. Ak nie je možné vysadiť zeleň, oddelenie realizujte napr. vhodne zvolenými stĺpikmi.

Jednosmerky a protismerný pohyb cyklistov

Pri zavádzaní jednosmeriek alebo existujúcich jednosmerkách myslite na pohyb cyklistov, ktorí zjednosmernením najviac utrpia (a častokrát nemajú k dispozícií bezpečnú obchádzku). Odporúčame vyznačiť v nich protismerný pohyb cyklistov zvislým značením a tiež formou pruhu (dostatočný priestor) alebo piktokoridoru (zúžený priestor). Detaily nájdete v TP 085.

Protismerný, bezpečný cyklopruh v jednosmerke. (Bratislava)

Ukľudnené územie a zmiešaný pohyb

Sídlisková cyklotrasa vedená v dopravne ukľudnenom území (napr. rezidenčná zóna alebo zóna s vylúčením pohybu motorových vozidiel) môže byť vedená aj formou zmiešaného pohybu, ak na ňu nadväzujú iné, oddelené cyklotrasy. Takáto cyklotrasa napríklad umožní bezpečné dochádzanie do škôlky či školy aj deťom.

Centrá obcí

V centrách obcí je z dôvodu nedostatku priestoru možné kombinovať pohyb cyklistov v zónach 20 km/h alebo 30 km/h s pohybom motorových vozidiel. V tomto prípade odporúčame vyznačiť oddelený cyklopruh vo vozovke s dostatočným odstupom od motorovej dopravy. Neodporúčame realizovať vedenie piktokoridorom, ktorý je vhodný len na cesty s nízkou intenzitou premávky.

Prícestná zeleň

Priestor prícestnej zelene je možné zmeniť na cyklotrasy tak, aby časť prícestnej zelene bola využitá na cyklotrasu a časť zelene sa ponechá na oddelenie od motorovej dopravy či chodcov.

Ďalšia kapitola: Parkovanie bicyklov