Vyznačovanie cieľov

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Verzia z 14:33, 5. apríl 2018, ktorú vytvoril Michal (diskusia | príspevky) (Obrazok cyklosmerovnika)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ukážka cyklosmerovníka

Metodika značenia cieľov

Zásady

Ciele sa uvádzajú v poradí od najvzdialenejšieho po najbližší. (dôvod: Vyhláška 9/2009 Z.z.)

Rozmery

  • Smerovníky IS 40 a,b,c,d: Rozmer 750x166 mm (=50% z veľkosti auto smernovnikov, norma zatiaľ nebola aktualizovaná)
  • Tabuľky IS 40 f,g,h,i: 250x166mm (aby bol pomer zachovaný a výška bola rovnaká ako veľká smerová tabuľa, tak je to aj v ČR )

Texty

  • Používa sa font Tern Regular (norma STN 01 8020)
  • Vzdialenosť do 9,9 km uvedieme aj na 1 desatinné miesto, oddeľovač desatinná čiarka “,”, nie bodka. Nad 10 km celé čísla. (dôvod: lepšia orientácia)
  • Číslo trasy podľa Koncepcie (Územného plánu), ukážka pre Bratislavu
  • Ak pôjdem 400 metrov po R16 a potom zvyšok 2km po O4, lepšie napísať napr. “R16, ďalej po O4”, ako to býva na turistických smerovnikoch
  • Človek bývajúci v mieste umiestnenia značky musí podľa názvu cieľa spoznať lokalitu. Nemá zmysel na značku umiestnenú v Starom meste napísať “-> Dvojkrížna”, hoci je to aj označenie konca trasy, lebo ľudia bývajúci v Starom Meste nevedia, kde to je. Radšej napísať P.Biskupice. Ak je miesto, dá sa spresniť symbolom.
  • Pri voľbe cieľov treba pamätať, že šírka značky je obmedzená, vieme použiť cca 14 písmen (niektoré sú užšie, niektoré širšie). P.Biskupice - ok. Prístavný most - vyžadoval by zúženie fontu alebo kernovanie.
  • Symbol pre centrum ☉ sa použije pre centrum mesta/obce, napr. v Bratislave len pre Staré Mesto, nie pre centrá jednotlivých mestských častí. Pre centrum MČ je možné použiť skratku “MiU”, názov ulice a pod., alebo symbol.