Zodpovednosť za cyklotrasy

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Verzia z 21:57, 3. marec 2019, ktorú vytvoril Dusoft (diskusia | príspevky) (→‎Realizácia cyklotrás)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

V závislosti od veľkosti obce potrebujete pre účely rozvoja cyklotrás využiť buď existujúcich pracovníkov alebo zriadiť novú funkciu či odbor (oddelenie), ktoré bude za cyklodopravu zodpovedať.

Odbor dopravy

Zodpovedá za celkový rozvoj dopravy. V rámci neho je vhodné vyčleniť ľudí konkrétne pre oblasť cyklodopravy. Jeho súčasťou môže byť cyklokoordinátor.

Cyklokoordinátor

Odporúčame zriadiť formálnu pozíciu cyklokoordinátora, ktorý bude samostatne zodpovedať za rozvoj cyklodopravy. Zároveň bude človekom, ktorý bude prepájať jednotlivých pracovníkov či odbory za účelom ich koordinácie (napr. pri investičných projektoch, ktorých súčasťou môžu byť cyklotrasy, pri rekonštrukciách vozoviek a pod.). Monitoruje aj širšie súvislosti - dotačné a grantové schémy pre cyklodopravu, realizáciu cyklotrás v susedstve obce či v regióne a pod. Vedie aj interné vzdelávanie v oblasti rozvoja cyklodopravy či využitia bicykla nielen pre rekreačné účely.

Projektant

Zo skúsenosti sa ukazuje praktické mať interného projektanta priamo pracujúceho pre obec. Uľahčuje to projektovanie cyklotrás a tiež skracuje čas od plánu cyklotrasy po jej realizáciu. Alternatívou je dlhodobá spolupráca s externými projektantmi. Podmienkou je, aby projektant mal praktickú skúsenosť s cyklotrasami - špecificky odporúčame požadovať od projektantov využitie bicykla v teréne pri návrhu a projektovaní cyklotrás. Projektantovi to umožňuje lepšie porozumieť lokálnym súvislostiam a pohybom cyklistov v danej lokalite.

Realizácia cyklotrás

Podobne ako pre projektovanie aj pre budovanie cyklotrás odporúčame dohodnúť spoluprácu na dlhšiu dobu. Uľahčí to administratívu a najmä zaručí rovnaký štandard kvality prác (napr. rovnaká zelená farba na podfarbenie cyklopruhov). Výhodou je, ak už daná firma má predchádzajúcu skúsenosť so značením cyklotrás podľa TP 085.

Údržba cyklotrás

Ak je v rámci obce obecný podnik (komunálne či technické služby a pod.), odporúčame ich poveriť údržbou cyklotrás. Medzi základnú údržbu radíme ich pravidelné čistenie (špecificky v období jesene od lístia či blata) a zároveň títo pracovníci môžu robiť aj zisťovať nedostatky v teréne (výtlky, prepadliny, zaplavovanie a pod.). V zime potrebujete čistiť cyklotrasy od snehu (a posýpať ich). Ak obec nemá obecný podnik, odporúčame externú údržbu cyklotrás.

Ďalšia kapitola: Financovanie