Oddeľovanie chodcov a cyklistov

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Verzia z 22:37, 3. apríl 2018, ktorú vytvoril Dusoft (diskusia | príspevky)
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Ak sú trasy pre chodcov a cyklistov vedené po tej istej komunikácii (a nejde o zmiešaný pohyb) je potrebné, aby bol priestor pre každú skupinu jasne a zrozumiteľne vymedzený.

TP085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry uvádza v kapitole 5.3 štyri spôsoby oddeľovania:

  1. Pomocou špeciálneho varovného pásu
  2. Deliacim pásom
  3. Obrubníkom
  4. Vodorovným dopravným značením

Odporúčame najmä používanie deliaceho pásu (vo voľnejšie zastavanom alebo nezastavanom území) a obrubníka (v obmedzenom priestore). Špeciálny varovný pás zabezpečuje síce indikáciu pre nevidiacich a slabozrakých, pre ostatné skupiny je však bez ďalšieho značenia prakticky nejasné, po ktorej strane majú ísť, prípadne nie je jasná hranica medzi pásmi (napr. pre deti). Výškové alebo dokonca fyzické oddelenie zeleňou jasne stanovujú hranicu a ak je dodržiavané aj jednotné materiálové a farebné vyhotovenie, sú priestory zrozumiteľné aj bez dopravného značenia.


Fyzické oddelenie deliacim pásom

TP085 stanovujú minimálnu šírku deliaceho pásu 0,50 m. Zároveň odporúčajú do neho umiestniť prvok, ktorý zamedzuje prechádzanie chodcov do cyklistickej časti.

Vodorovné značenie

Výškové oddelenie

Výškové oddelenie aplikuje jednu zo základných zásad cestnej premávky (rýchlejšie autá dole - pomalší chodci hore) aj na čisto nemotorovú komunikáciu - cyklisti ako rýchlejší sú nižšie, chodci zostávajú vyššie.

TP085 pre toto oddelenie špecifikuje len jedno obmedzenie - stanovuje bezpečnostný odstup 0,25 m, ak je obrubník vyšší ako 0,20 m.

Veľmi vhodné je použiť aj šikmo zapustený obrubník, ktorý zabezpečuje výškové oddelenie, ale zároveň obmedzuje riziká vyplývajúce z nabehnutia na obrubník.

Pri tomto riešení dôrazne odporúčame použiť materiálové a farebné oddelenie.

Špeciálný varovný pás

Materiálové odlíšenie

Segregácia::áno