Parkovanie motorových vozidiel na cestičke pre (chodcov a) cyklistov: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Riadok 1: Riadok 1:
== Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke ==
==Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke==
<nowiki>https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8</nowiki>
<nowiki>https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8</nowiki>


Riadok 8: Riadok 8:
k) na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov,
k) na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov,


== Vyhláška č. 30/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení ==
==Vyhláška č. 30/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení==
<nowiki>https://www.epi.sk/zz/2020-30#f5146275</nowiki>
<nowiki>https://www.epi.sk/zz/2020-30#f5146275</nowiki>


Riadok 17: Riadok 17:
bod 8. 1. Používanie špeciálnej cestičky alebo pruhu iným účastníkom cestnej premávky ako tým, pre ktorého sú určené, je zakázané, ak pravidlá cestnej premávky neustanovujú inak.
bod 8. 1. Používanie špeciálnej cestičky alebo pruhu iným účastníkom cestnej premávky ako tým, pre ktorého sú určené, je zakázané, ak pravidlá cestnej premávky neustanovujú inak.


== Vyhláška č. 30/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení ==
==Vyhláška č. 30/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení==
<nowiki>https://www.epi.sk/zz/2020-30#f5146275</nowiki>
<nowiki>https://www.epi.sk/zz/2020-30#f5146275</nowiki>Aktuálna revízia z 23:19, 26. september 2020

Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8

§ 25

(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť

k) na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov,

Vyhláška č. 30/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení

https://www.epi.sk/zz/2020-30#f5146275

Príloha 3 , strana 3

https://www.epi.sk/disk/zz/file/2020/2020c000z0030p003.pdf

bod 8. 1. Používanie špeciálnej cestičky alebo pruhu iným účastníkom cestnej premávky ako tým, pre ktorého sú určené, je zakázané, ak pravidlá cestnej premávky neustanovujú inak.

Vyhláška č. 30/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení

https://www.epi.sk/zz/2020-30#f5146275

Príloha 3 , strana 3

https://www.epi.sk/disk/zz/file/2020/2020c000z0030p003.pdf

bod 8. 2. Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí len pre celú šírku cestičky alebo pruhu. Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí najďalej po miesto, kde je koniec cestičky alebo pruhu jednoznačne rozoznateľný.