Spoločný pohyb chodcov a cyklistov: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Riadok 10: Riadok 10:
* najmenej 4,00 m, ak je intenzita chodcov väčšia ako 300 ch/h.
* najmenej 4,00 m, ak je intenzita chodcov väčšia ako 300 ch/h.


== Pešia zóna ==
== Pešia zóna a rýchlosť ==
Pešia zóna je územie, kde je dominantný pohyb chodcov. Cyklisti sem môžu mať povolený vjazd príslušnou dodatkovou tabuľkou.
Pešia zóna je územie, kde je dominantný pohyb chodcov. Cyklisti sem môžu mať povolený vjazd príslušnou dodatkovou tabuľkou.


Riadok 33: Riadok 33:
</gallery>
</gallery>


== Obytná zóna ==
== Obytná zóna a rýchlosť ==
 
Rýchlosť v obytnej zóne je max. 20 km/h. Nie je povolené státie na nevyznačených miestach, t.j. parkovanie je možné len na vyznačených parkovacích miestach.

Verzia z 13:37, 16. marec 2020

⚠️ Pozor, spoločný pohyb chodov a cyklistov nie je podľa dopravných štúdií odporúčaný. Je vhodný len vo výnimočných prípadoch.

Cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou

Cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou

Rozmery spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov podľa intenzity chodcov a cyklistov sú nasledovné:

  • najmenej 2,00 m (v stiesnených podmienkach 1,75m), ak na spoločnom chodníku pre cyklistov a chodcov je intenzita cyklistov menšia ako 150 b/h a súčasne intenzita chodcov je menšia ako 150 ch/h v obidvoch smeroch,
  • najmenej 2,00 m (v stiesnených podmienkach 1,75m), ak na spoločnom chodníku pre cyklistov a chodcov je intenzita cyklistov pri jednosmernom pohybe cyklistov menšia ako 100 b/h a súčasne intenzita chodcov je menšia ako 150 ch/h v obidvoch smeroch,
  • najmenej 3,00 m, ak je intenzita od 150 ch/h do 300 ch/h v oboch smeroch,
  • najmenej 4,00 m, ak je intenzita chodcov väčšia ako 300 ch/h.

Pešia zóna a rýchlosť

Pešia zóna je územie, kde je dominantný pohyb chodcov. Cyklisti sem môžu mať povolený vjazd príslušnou dodatkovou tabuľkou.

V pešej zóne sa nezriaďujú samostatné cyklistické komunikácie, ale je možné napr. obmedziť rýchlosť na 10 km/h.

Zákon 8/2009 hovorí:

§ 59 Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne

(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.

(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.

(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

(5) Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.

Obytná zóna a rýchlosť

Rýchlosť v obytnej zóne je max. 20 km/h. Nie je povolené státie na nevyznačených miestach, t.j. parkovanie je možné len na vyznačených parkovacích miestach.