Bratislava/Okruhy/O4

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

route-straight-O4.png

Funkcia trasy

Hlavná okružná trasa. Prechádza zo severu na juh cez Nové Mesto a Ružinov a cez Prístavný most do severnej časti Petržalky.

Vedenie trasy

Pionierska - Križovatka Jozefa Čabelku – Jarošova – Bajkalská – Prístavný most – Ekonomická univerzita – Bulíkova – Haanova – Furdekova – Nám. hraničiarov – Rusovská cesta

  1. Mapa hotovej časti na OSM.org
  2. Mapa plánovanej časti na OSM.org

História

8/2021 podjazd pod Slovnaftskou

8/2020 Pionierska, ochranné pruhy

5-6/2020 Námestie hraničiarov

2019 Jarošova, obojstranné cestičky pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou

9/2018 Chorvátske rameno – Billa

2018 preloženie úseku medzi Prístavným mostom a Mlynskými nivami kvôli prestavbe diaľničnej križovatky Prievoz

201x úsek pri Bille na Nám. hraničiarov

2014 revitalizácia úseku po východnej strane Bajkalskej od Mlynských nív po Trenčiansku (projekt z 2013)

2012 popri železničnej vlečke od Prístavného mosta po Mlynské nivy

cca 1985 Prístavný most – juhovýchodná lávka s pokračovaním na Bajkalskú

Prejazdy

Jarošova - Pionierska, 15.1.2022

podjazd pod Prístavnou, 2.8.2021