Cyklotrasa R29: Wolfsthalská radiála

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
{{#set: Is in=Petržalka|Is type=Radiála }}

Funkcia trasy

Časť cyklotrasy EuroVelo 6 od Starého mosta na hraničný prechod Berg.

Vedenie trasy

Starý most – Viedenská cesta – pravobrežná hrádza Dunaja – hraničný priechod Petržalka-Berg

  1. Mapa hotovej časti na OSM.org

Stav

Trasa je vybudovaná v celej dĺžke. Na Viedenskej ceste je jeden jazdný pruh zmenený na cestičku pre cyklistov, zvyšok trasy vedie po korune protipovodňovej hrádze.

Rozpracované projekty

Žiadne.