Cyklotrasa R47: Dolnohonská radiála

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

route-straight-R47.png

Cyklotrasa R47 pred križovatkou s Komárňanskou.

Funkcia trasy

hlavná radiálna trasa

Spojenie od Prístavného mosta cez výrobnú a skladovú zónu pri Slovnaftskej na Dolné hony.

Vedenie trasy

Prístavný most – Slovnaftská – Kazanská

Trasa bude začínať pri cyklistickej lávke nad Bajkalskou ulicou (O4). Po výstavbe rýchlostnej cesty R7 Bajkalská – Ketelec povedie ako samostatná cestička pre cyklistov po severnej strane cesty R7 až po miestu komunikáciu v predĺžení pôvodnej Slovnaftskej ulice. V ďalšom úseku povedie trasa po vozovke. Pred čerpacou stanicou Lukoil povedie opät ako samostatná cestička pre cyklistov po severnej strane komunikácií preložených pri výstavbe R7.

Od Lúčnej po most cez Malý Dunaj navrhujeme trasu viesť ako spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov s oddeleným pohybom po severnej strane Slovnaftskej. Na priechod Malého Dunaja navrhujeme vedenie po severnom chodníku ako spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov so zmiešaným pohybom.

Od mostu po parkovisko kamiónov na Slovnaftskej navrhujeme trasu viesť ako spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov s oddeleným pohybom po severnej strane.

Na parkovisku kamiónov na Slovnaftskej navrhujeme trasu viesť ako samostatnú cestičku pre cyklistov po severnej strane parkoviska.

Od Závodnej po ulicu Svornosti navrhujeme trasu viesť ako spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov s oddeleným pohybom po severnej strane. Časť tohto úseku už bola stavebne vybudovaná pri výstavbe Kauflandu.

  1. Mapa hotovej časti na OSM.org
  2. Mapa plánovanej časti na OSM.org

Stav

Pri výstavbe Kauflandu v bol v roku 2014(?) stavebne vybudovaná cestička pre chodcov a cyklistov pozdĺž Slovnaftskej, ale bez príslušného označenia.

Začiatkom augusta 2020 bol otvorený úsek v dĺžke asi 400 metrov pri križovatke s Komárňanskou.

2024 predĺženie po odbočku na Nový Ružinov

Rozpracované projekty

Žiadne.

Prejazdy

Cyklotrasy R47 a R27 pri Slovnaftskej (Bratislava), prejazd 9.4.2024

Cyklotrasa R47 na Slovnaftskej (Bratislava), prejazd 2.8.2021