Cyklotrasa R48: Starohájska radiála

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
{{#set: Is in=Petržalka|Is type=Radiála }}

Funkcia trasy

Spojenie centra Petržalsky s jej južnou časťou a hrádzou popri dostihovej dráhe a Dolnozemskej ceste.

Vedenie trasy

Chorvátske rameno – Nám. hraničiarov – Starohájska – Dolnozemská cesta – Azúrová – križovatka s R28 a EuroVelo 6 (hrádza).

  1. Mapa plánovanej časti na OSM.org

==Stav== {{#set: Has date=2020 }} V 90. rokoch bola stavebne vybudovaná cyklotrasa popri Dolnozemskej ceste (znížené obrubníky, vodorovné značenie, nové cestičky pre cyklistov zo zámkovej dlažby).

V júli 2014 obnovený cyklopriechod pri Dostihovej dráhe.

V rokoch 2018-2020 prebiehala rekonštrukcia a rozširovanie cyklotrasy na Starohájskej.


Rozpracované projekty

Žiadne.

História úseku Starohájska

Informácia o projekte Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta – Dolnozemská cesta (plánovaná realizácia 08/2018-10/2018, k 2.11.2018 práce neboli ukončené)

Magistrát robí výberové konanie na zhotoviteľa (apríl 2018)

Posledná známa dokumentácia pre križovatku Nám. hraničiarov x Osuského

Dokumentácia pre stavebné povolenie zo začiatku roka 2016, pričom prvá etapa (úsek Chorvátske rameno – Nám. hraničiarov – križovatka s Osuského) by sa mala budovať v roku 2016 (schválené v rozpočte na rok 2016)

Na úsek Rusovská cesta – Dolnozemská cesta vydané územné rozhodnutie 1949/2015/10-UKSP/Ja-27 dňa 16.11.2015 (žiadosť o ÚR z 19.12.2014)

Štúdia časti Chorvátske rameno – Nám. hraničiarov – Starohájska z roku 2013