Cyklotrasa R51: Devínska radiála

Z Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Fukcia trasy[upraviť | upraviť kód]

Spojenie centra mesta s Devínom a Devínskou Novou Vsou. Súčasť trasy EuroVelo 13 na území Bratislavy.

Vedenie trasy[upraviť | upraviť kód]

Most Lafranconi – Devínska cesta – Devín – Devínska Nová Ves – Devínske jazero

Celá trasa má viesť po nábreží Dunaja a Moravy po komunikáciách bez automobilovej dopravy.

  1. Mapa hotovej časti na OSM.org
  2. Mapa plánovanej časti na OSM.org

Stav[upraviť | upraviť kód]

Od Devína cez Devínsku Novú Ves je trasa vedená po bývalej tzv. pohraničiarske signálke - asfaltovej komunikácii po brehu rieky Morava alebo v jej záplavovej oblasti.

Na Devíne je vedená po nábreží okolo sútoku Dunaja a Moravy buď formou pešej zóny s povolením vjazdu cyklistov alebo cestičky pre chodcov a cyklistov.

Samostatná cestička pre chodcov a cyklistov je vybudovaná na začiatu Devína (cca 650 m od ulice Pri lesostepi po Slovanské nábrežie).

Samostatná cestička pre chodcov a cyklistov je vybudovaná od Karloveského ramena po most na ostrov Sihoť.

Rozpracované projekty[upraviť | upraviť kód]

Chýbajú dva úseky, začiatočný od Mostu Lafranconi po Karloveské rameno, ktorého príprava začala v období 2010-14, ale stroskotala na komunikácii s vlastníkom pozemkov, Univerzitou Komenského. Tento úsek je mimo motorovej dopravy, avšak po nespevnenom povrchu.

Dlhodobo problematickým úsekom je Devínska cesta, kde bolo vypracovaných viacero štúdií, avšak žiadna z nich sa nedočkala kompletnej realizácie.

Vo volebnom období 2010-14 bola vypracovaná štúdia, ktorá spočívala v maximálnom využití rôznych paralelných komunikácií, aj za cenu predĺženia trasy, prekonávania výškových rozdielov a viacerých úrovňových križovaní s Devínskou cestou. Zrealizovaný bol jediný úsek - Tieňava. Zvyšok návrhu už dnes nie je aktuálny. Okrem toho boli na Devínskej ceste vyznačné aspoň piktogramy upozorňujúce na pohyb cyklistov a sezónne znížená maximálna povolená rýchlosť.

V roku 2019 bol predložený na posudzovanie vyplyv na životné prostredie komplexný projekt na rekonštrukciu Devínskej cesty, ktorý počíta aj s bezpečnou cyklotrasou v celej dĺžke.

V auguste 2021 bolo vyhlásené obstarávanie na projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti nutnej pre vybudovanie a vyznačenie cyklotrás v úseku Nábrežie Ľubomíra Kadnára (Karloveské rameno, t. j. od Mosta Lafranconi po Klub Mark Twain).