Cyklotrasa S386: Černyševského ul. – Wolkrova ul.

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
{{#set: Is in=Petržalka|Is type=Spojka }}

route-straight-S386.png

Fukcia trasy

vedľajšia radiálna trasa

Vedenie trasy

Trasa začína mimoúrovňovou lávkou pre chodcov a cyklistov ponad Einsteinovu ul. Lávka vyúsťuje na Černyševského ul., odkiaľ cyklotrasa pokračuje po existujúcej upokojenej komunikácii (Zóna 30). Na konci Černyševského ul. odbočuje vľavo a ďalej pokračuje po chodníkoch až po križovanie Rusovskej cesty ako cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Za križovaním Rusovskej cesty sa krátkou navrhovanou samostatnou cyklistickou cestičkou pri Chorvátskom ramene napojí na trasu R38.

  1. Mapa hotovej časti na OSM.org
  2. Mapa plánovanej časti na OSM.org

Stav

Pri výstavbe diaľnice D1 bola vybudovaná lávka nad diaľnicou a Einsteinovou ulicou, na ktorej je vybudovaný samostatný pás pre cyklistov šírky 3 m. Nevyhovujúce sú však rampy vedúce na lávku, úzke, spoločné s chodcami a s príliš malým polomerom zákrut. V roku 2020 začala príprava zvyšnej časti trasy. Oznámenie o začatí stavebného konania V roku 2023 prebehla výstavba a vyznačenie úseku od lávky po Vlastenecké námestie.

Prejazdy