Cyklotrasa S492: Budatínska ul. – Jiráskova ul.

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
{{#set: Is in=Petržalka|Is type=Spojka }}
Cyklopruhy na Jiráskovej ulici.

Fukcia trasy

vedľajšia radiálna trasa, zabezpečenie prístupu k veľkokapacitným zariadeniam obchodu

Vedenie trasy

Trasa začína na Budatínskej ul. na odbočení z trasy O6. Má podobu oddelených jednosmerných pruhov na vozovke v hlavnom dopravnom priestore až po predajňu Terno. Potom odbočuje vpravo na miestnu obslužnú komunikáciu, resp. parkovisko a vyúsťuje na chodník na Smolenickej ul. Križuje Pajštúnsku ul., vedie po chodníku následne prechádza na druhú stranu Jiráskovej ul. a pokračuje po chodníku až po trasu S490. Ďalej vedie po Jiráskovej formou oddelených jednosmerných pruhov na vozovke v hlavnom dopravnom priestore až po trasu R18 na Jantárovej ceste.

  1. Mapa hotovej časti na OSM.org
  2. Mapa plánovanej časti na OSM.org

Stav

V júni 2020 bol spracovaný projekt organizácie dopravy - vyznačenie trasy vo vozovke formou cyklopruhov od Švabinského ulice po Jantárovú cestu. Trasa bola vyznačená posledný júlový týždeň 2020.

Prejazdy