Cyklotrasa S681: trasa cez Lúky východ – západ

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
{{#set: Is in=Petržalka|Is type=Spojka }}

Fukcia trasy

vedľajšia okružná trasa

Vedenie trasy

Trasa nadväzuje na trasu S590 od križovania s Jantárovou cestou a trasou R18. Je vedená takmer výlučne po existujúcich chodníkoch v podobe cestičky pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Po upokojenej miestnej komunikácii je cyklotrasa vedená len v krátkom úseku na Jasovskej ul.

  1. Mapa plánovanej časti na OSM.org

Stav

V 90. rokoch 20. storočia bola cyklotrasa vyznačená vodorovným značením na chodníkoch a boli vybudované aj bezbariérové nájazdy z vozovky na chodník. Postupom času bola cyklotrasa zabratá divokým parkovaním. V roku 2020 začala príprava projektu na obnovu trasy.