Cyklotrasy v Bratislave podľa dátumu vzniku

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

2018

2017

2016

Dátum Číslo Úsek Dĺžka (km) Kto Poznámka
2016 R18 Štúrova 1,5 mesto jednosmerný pás pre cyklistov smer centrum, v opačnom smere prerušovaný cyklopruh
2016-05-19 R18 Starý most - Jantárová cesta (po Bosákovu) 1,5 mesto obojsmerne
2016 R38 Bosákova (od Jantárovej cesty po Chorvátske rameno) 0,15 mesto

2015

2014

2013

Dátum Názov Cestička pre cyklistov (km) Cestička pre chodcov a cyklistov (km) Cyklopruh (km) Piktokoridor (km) Spolu
jar 2013 Historický okruh (Jesenského, Nám. SNP) 0,03 0,02 0,13 0,18
jar 2013 Obchodná – Radlinského – Blumentálska 1,10 1,10
august 2013 Prístavná 0,02 0,30 0,02
november 2013 Májkova 0,15 0,15
koniec 2013 Bajkalská 0,02 0,02
Spolu 0,22 0,30 0,02 1,23 1,77

2012

Dátum Názov Cestička pre cyklistov (km) Cestička pre chodcov a cyklistov (km) Cyklopruh (km) Piktokoridor (km) Spolu
leto 2012 Špitálska (Americké nám.-Kamenné nám.) 0,1 km 1,8 km 1,9
leto 2012 Košická-Dullovo nám.-Trenčianska (obojsmerne) 0,9 km 0,9
jeseň 2012 Viedenská (Starý most-Most SNP) 1 km 1
Spolu 1 1 1,8 3,8

2011