Mapy a mapové výstupy

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Mapy a mapové výstupy pre cyklistov - obsahujúce cyklotrasy, odpočívadlá a pod. môžete vytvárať z podkladov Open Street Map.

Ukážky mapových výstupov si môžete pozrieť napr. v sekcii webu Mapa cyklotrás od Cyklokoalície. Takáto aplikácia pre cyklotrasy je ľahko spustiteľná pre ktorékoľvek mesto (nielen) na Slovensku. Podkladové dáta sú ťahané z OpenStreetMap. Akýkoľvek výstup musí dodržať licenciu ODbL, čiže zjednodušene, musí byť licencovaný a dostupný ako open data.

Kód pre Overpass Turbo na vyznačenie cyklotrás:

  
   /* This shows the cycleway and cycleroute network.
   */
   [out:json];
   (
   // get cycle route relatoins
   //relation[route=bicycle](<nowiki>{{bbox}});
  // get cycleways
  way[cycleway]({{bbox}});
  way["cycleway:left"]({{bbox}});
  way["cycleway:right"]({{bbox}});
  way[highway=pedestrian]({{bbox}});
  way[highway=cycleway]({{bbox}});
  way[bicycle=designated]({{bbox}});
 );
 {{style: /*
    way {
    text: name;
    }
    */
    way[highway=cycleway] { width:8; color: blue; opacity: 0.7; }
    way[highway=cycleway][segregated=yes] { width:8; color: navy; opacity: 1; }
    way[oneway=yes] { width:4; color: blue; opacity: 0.7; }
    way[cycleway:left=lane] { width:4; color: blue; opacity: 0.7; }
    way[cycleway:right=lane] { width:4; color: blue; opacity: 0.7; }
    way[cycleway=shared_lane] { width:2; color: blue; opacity: 0.5; dashes:1,8; }
    way[cycleway:left=shared_lane] { width:2; color: blue; opacity: 0.5; dashes:1,8; }
    way[cycleway:right=shared_lane] { width:2; color: blue; opacity: 0.5; dashes:1,8; }
    way[bicycle=designated] { width:2; color: blue; opacity: 0.5; dashes:1,8; }
    way[highway=pedestrian] { width:2; color: blue; opacity: 0.5; dashes:1,8; }
    node, area { color: transparent, fill-color: transparent; } }}
    out body; >; out skel qt;
 

Alternatíva:

  relation[network=lcn]({{bbox}});

Dĺžka (km) a počet cyklotrás

Týmto spôsobom je možné ľahko zistiť dĺžku cyklotrás rôznych kategórií. Použité je aktuálne zobrazenie, teda bounding box, je možné zmeniť ohraničenie, ktoré sa započíta, podľa potreby.

 
  [out:json];
  (
  // get cycle route relatoins
  //relation[route=bicycle]({{bbox}});
  // get cycleways
  way[cycleway]({{bbox}});
  way["cycleway:left"]({{bbox}});
  way["cycleway:right"]({{bbox}});
  way[highway=cycleway]({{bbox}});
  way[bicycle=designated]({{bbox}});
 );
 make stat number=count(ways),length=sum(length());
    out body; >; out skel qt;