Monitoring kvality vzduchu

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Aktuálne čísla o znečistení: Monitoring kvality vzduchu v Bratislave (PM 2.5, PM 10 znečistenie)

Zdrojový kód: https://github.com/nekromoff/air-quality-monitor

Manuál na vytiahnutie dát z databázy

V admineri vľavo SQL a príkazy:

Denné priemery bez časového obmedzenia

SELECT AVG(pm10), AVG(pm2_5), DATE(created_at) as day FROM sensors_values GROUP BY day ORDER BY day DESC

Týždenné priemery bez časového obmedzenia

SELECT AVG(pm10), AVG(pm2_5), YEAR(created_at) as yearx, WEEK(created_at) as weekx FROM sensors_values GROUP BY yearx, weekx ORDER BY yearx DESC, weekx DESC

Mesačné priemery bez časového obmedzenia

SELECT AVG(pm10), AVG(pm2_5), YEAR(created_at) as yearx, MONTH(created_at) as monthx FROM sensors_values GROUP BY yearx, monthx ORDER BY yearx DESC, monthx DESC

Pridanie časového obmedzenia (1.1.2020 do 31.12.2020)

Dá sa použiť pre ktorýkoľvek s príkazov - pridá sa do SELECTu

SELECT .... FROM sensors_values WHERE DATE(created_at)>='2020-01-01' AND DATE(created_at)<='2020-12-31' GROUP BY ...