Ochrana pred parkovaním

Z Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Ak je chodník zneužitý na ilegálne parkovanie, chodci sú nútení ísť po trávniku.

Chodci si podvedome vyberajú bezpečné, príjemné trasy. Nie je príjemné ísť v blízkosti objektov ako napr. steny, parkujúce autá a pod.