Ochrana pred parkovaním

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Ak je chodník zneužitý na ilegálne parkovanie, chodci sú nútení ísť po trávniku.

Chodci si podvedome vyberajú bezpečné, príjemné trasy. Nie je príjemné ísť v blízkosti objektov ako napr. steny, parkujúce autá a pod.