Opatrenia pri dočasnej zmene dopravy, stavebných prácach

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Priechod, zablokovaný pri stavebných prácach. Chodci musia práce obchádzať po frekventovanej ceste.

Pri dočasných zmenách premávky, stavebných prácach a podobne je nutné riešiť peší pohyb tak, aby bola zachovaná bezpečnosť pohybu, dodržané predpísané parametre a zachovaná funkčnosť a logika pohybu. Napríklad ak stavba blokuje vstup na priechod pre chodcov, hoci do samotného priechodu nezasahuje, priechod neplní svoju funkciu a mal by byť nahradený dočasným priechodom.