Parkovanie bicyklov pri verejnej doprave

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Uzly verejnej dopravy

Uzlami sa myslia železničné a autobusové stanice, stanice metra či významné prestupné zastávky.


Bežné zastávky

Parkovanie slúži pre cestujúcich, ktorí použijú bicykel na cestu z domu alebo práce na najbližšiu zastávku a ďalej pokračujú verejnou dopravou. Ide o náhradu/zrýchlenie pešieho presunu, alebo o zväčšenie územia, v ktorého dostupnosti zastávka je. Ak sa zastávka nachádza v zastavanom území v blízkosti zdrojov či cieľov ciest (bývanie, zamestnanie, služby), môžu tieto parkovacie miesta pre bicykle slúžiť aj pre ich obsluhu. Parkovanie musí byť realizované bezpečnými stojanmi, ktoré umožňujú uzamknúť rám bicykla aj dvojbodovo, keďže ide o dlhodobejšie parkovanie. Stojany je potrebné umiestniť v blízkosti zastávky, nie však tak aby prekážali pohybu cestujúcich. Dôležité je aj umiestnenie na dobre viditeľnom mieste, aby bola zabezpečená verejná kontrola a sťažená krádež či vandalizácia bicyklov. Vhodné je aj zriadenie kamerového dohľadu či zastrešenia.