Priechod pre cyklistov

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Jednotlivým aspektom navrhovania priechodov pre cyklistov sa venujú Technické podmienky 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry v kapitolách:

  • 7.1.7 Zvislé dopravné značenie
  • 7.2.5 Vodorovné dopravné značenie
  • 8.5 Prejazd cez zvýšený priechod

Najčastejšie chyby

  • Varovný pás pre nevidiacich na páse pre cyklistov.
  • Nezapustený obrubník (prípadne obrubník tam, kde nie je vôbec nutný).
  • Nedostatočné vyčkávacie priestory pred priechodom.
  • Nevhodné výškové vedenie pred priechodom.
  • Nevhodné smerové oblúky na príjazde k priechodu.
  • Prednosť vozidiel na vedľajšej komunikácii pred cyklistami idúcimi po cestičke pre cyklistov súbežne s hlavnou cestou.

Dobré realizácie