TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Technické podmienky (ďalej TP) určujú zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v zastavaných územiach obcí, pričom priamo nadväzujú na STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110. TP sa môžu použiť aj pri navrhovaní prvkov upokojovania na miestnych komunikáciách obdobného charakteru, ako sú cestné prieťahy. Technické podmienky sú určené projektantom, investorom pozemných komunikácií, ako aj pracovníkom štátnej správy a samosprávy.

Pôvodné označenie bolo TP 15/2005.

TP 018 na stiahnutie na stránkach ssc.sk

Dodatok č.1 na stiahnutie na stránkach ssc.sk