Vyčkávacie priestory

Z Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vyčkávacie priestory na zastávkach MHD vyžadujú isté kapacity. Ak by sme použili analógiu z motorovej dopravy, parkovacie miesta nie sú cesta, podobne aj priestor, v ktorom stoja chodci -- cestujúci, nemožno rátať do plochy chodníka, určenej na pohyb chodcov.