Vyznačovanie cieľov

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Ukážka cyklosmerovníka

Metodika značenia cieľov

Zásady

Ciele sa uvádzajú v poradí od najvzdialenejšieho po najbližší (dôvod: Vyhláška 9/2009 Z.z.).

Rozmery

 • Podľa technických podmienok TP085.
 • Smerovníky IS 40 a,b,c,d: Rozmer 750x166 mm (=50% z veľkosti auto smerovníkov, norma zatiaľ nebola aktualizovaná)
 • Tabuľky IS 40 f,g,h,i: 250x166mm (aby bol pomer zachovaný a výška bola rovnaká ako veľká smerová tabuľa, tak je to aj v ČR )

Texty

 • Používa sa font Tern Regular (norma STN 01 8020)
 • Vzdialenosť do 9,9 km uvedieme aj na 1 desatinné miesto, oddeľovač desatinná čiarka “,”, nie bodka. Nad 10 km celé čísla. (dôvod: lepšia orientácia)
 • Číslo trasy podľa Koncepcie (Územného plánu), ukážka pre Bratislavu
 • Ak pôjdem 400 metrov po R16 a potom zvyšok 2km po O4, lepšie napísať napr. “R16, ďalej po O4”, ako to býva na turistických smerovnikoch
 • Človek bývajúci v mieste umiestnenia značky musí podľa názvu cieľa spoznať lokalitu. Nemá zmysel na značku umiestnenú v Starom meste napísať “-> Dvojkrížna”, hoci je to aj označenie konca trasy, lebo ľudia bývajúci v Starom Meste nevedia, kde to je. Radšej napísať P. Biskupice. Ak je miesto, dá sa spresniť symbolom.
 • Pri voľbe cieľov treba pamätať, že šírka značky je obmedzená, vieme použiť cca 14 písmen (niektoré sú užšie, niektoré širšie). P. Biskupice - ok. Prístavný most - vyžadoval by zúženie fontu alebo kernovanie.
 • Symbol pre centrum ☉ sa použije pre centrum mesta/obce, napr. v Bratislave len pre Staré Mesto, nie pre centrá jednotlivých mestských častí. Pre centrum MČ je možné použiť skratku “MiU”, názov ulice a pod., alebo symbol.

Generátor značiek / smerovníkov

Pri príprave využite náš generátor IS 40 smerových tabúľ pre cyklistov pre účely tlače (produkcie). Nástroj umožňuje tvorbu smerových tabúľ IS 40a, IS 40b, IS 40c, IS 40d, IS 40f, IS 40g, IS 40h s jedným alebo dvoma cieľmi a aj zmenou veľkosti fontu.

Dynamické linkovanie/ťahanie obrázkov

URL: https://znacky.cyklokoalicia.sk/img/[sirka]/[typ]-[smer]-[ostatne parametre, vid nizsie].png

Pre smerovník bez cieľov:

 • šírka (ako prefix/podadresár, napr: 200/ pre 200px šírku) - možnosť vynechať pre plnú šírku (1770px)
 • route-[smer]-[číslo trasy].png
 • smery: straight, left, right
 • číslo trasy: akákoľvek kombinácia písmen a čísiel

Ukážky:

 • https://znacky.cyklokoalicia.sk/img/200/route-straight-O1.png route-straight-O1.png
 • https://znacky.cyklokoalicia.sk/img/200/route-left-R17.png route-left-R17.png
 • https://znacky.cyklokoalicia.sk/img/200/route-right-S253.png route-right-S253.png

Pre smerovník s cieľmi a vzdialenosťami:

 • šírka (ako prefix/podadresár, napr: 200/ pre 200px šírku) - možnosť vynechať pre plnú šírku (2000px)
 • direction-[smer]-[číslo trasy]-[cieľ/ciele].png
 • smery: straight, left, right
 • číslo trasy: akákoľvek kombinácia písmen a čísiel
 • ciele: cieľ|vzdialenosť alebo cieľ1|vzdialenosť1|cieľ2|vzdialenosť2

Ukážky: