Umiestňovanie dopravných zariadení a mobiliáru

Z Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Nevhodné spojenie cyklotrasy, stĺpov a vyčkávacieho priestoru zastávky

Pri umiestňovanie dopravných zariadení a mobiliáru treba pamatať na bezpečnosť, logiku a pohodlie pohybu, ako aj na to, že vyčkávacie priestory na zastávkach MHD vyžadujú isté kapacity.