Výpočet kapacity komunikácií pre chodcov

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Spôsob výpočtu kapacity komunikácií pre chodcov je stanovený v prílohe D normy STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií. V zmysle tejto normy musia chodníky, koridory, rampy, a schody vyhovovať svojou kapacitou výhľadovému zaťaženiu chodcami v najzaťaženejšom posudzovanom intervale (15 min, 2 min).