Cyklotrasa S383: Bosákova ul. – Zadunajská cesta

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
{{#set: Is in=Petržalka|Is type=Spojka }}

route-straight-S383.png

Fukcia trasy

vedľajšia okružná trasa

Vedenie trasy

Trasa začína na križovatke Dolnozemskej cesty s Gettingovou ul ako odbočka trasy O4. Najprv vedie po Blagoevovej ul. Cyklotrasa bude vedená v protismere automobilovej dopravy, t.j. na jednosmernej upokojenej komunikácii s protismerným cyklistickým pruhom až po križovanie s Bulíkovou ul. Ďalej vedie po chodníku pozdĺž Bosákovej ul. a Farského ul. až po križovatku s Černyševského ul. a Vavilovovou ul. ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov (v I. etape so zmiešanou prevádzkou, v II. etape po rozšírení s oddelenou prevádzkou). Na Farského ul. vedie po upokojenej miestnej obslužnej komunikácii (Zóna 30). V II. etape bude ďalej pokračovať najprv spoločne s trasou S386 a ďalej po miestnej obslužnej komunikácii na Pifflovej ul. Navrhovanou samostatnou cyklistickou cestičkou prejde pod Panónskou cestou a cez železnicu a vyústi na Röntgenovu ul. Odtiaľ sa po vozovke miestnej komunikácie napojí na trasu S393 na Zadunajskej ceste.

  1. Mapa plánovanej časti na OSM.org

Stav

V 90. rokoch 20. storočia boli stavebne vybudovaný prejazd križovatkou s Gettingovou a vodorovným a zvislým značením vyznačený úsek po južnej strane Bosákovej. Prejazd po Blagoevovej bol neskôr obmedzený jej zjednosmernením.

V roku 2020 prebieha príprava projektu organizácie dopravy na znovu vyznačenie trasy medzi Chorvátskym ramenomo a Šustekovou ulicou ako nadväznosť na cyklotrasu S382.