Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Opatrenia pri dočasnej zmene dopravy, stavebných prácach)
d
Riadok 6: Riadok 6:
* Rušenie [http://slovniky.juls.savba.sk/?w=nika&s=exact&c=rec5&d=sssj&ie=utf-8&oe=utf-8# ník] pre MHD tak, kde je úzky chodník a vhodná intenzita dopravy.
* Rušenie [http://slovniky.juls.savba.sk/?w=nika&s=exact&c=rec5&d=sssj&ie=utf-8&oe=utf-8# ník] pre MHD tak, kde je úzky chodník a vhodná intenzita dopravy.
* Križovatky
* Križovatky
* Vyčkávacie priestory (plocha podľa počtu chodcov, bez bariér – stĺpy a pod.)
* [[Vyčkávacie priestory]] (plocha podľa počtu chodcov, bez bariér – stĺpy a pod.)
* Minimalizácia doby a vzdialenosti potrebnej na prekonanie križovatky
* Minimalizácia doby a vzdialenosti potrebnej na prekonanie križovatky
* Eliminácia trojuholníkových ostrovčekov a vysúvanie nároží
* Eliminácia trojuholníkových ostrovčekov a vysúvanie nároží

Verzia z 15:41, 29. marec 2018

Chodci

Cyklisti

 • Trasy
 • Šírky
 • Povrchy, Materiály
 • Križovatky
 • Vyčkávacie priestory
 • Parkovanie
  • Krátkodobé (pred obchodmi, službami)
  • Strednodobé (nákupné centrá, kancelárie, podniky)
  • Dlhodobé (bývanie, garáže pri staniciach)
 • Kapacity
 • Nákladné bicykle
 • Technické možnosti riešenia (typy stojanov, dvojúrovňové parkovanie, zabezpečenie, limitované prístupy)
 • Zoznam manuálov na navrhovanie cyklistickej infraštruktúry

Kritériá hodnotenia

Aby sme mohli hodnotiť, vybrať a poukázať na jednotlivé riešenia, sme stanovili hodnotiace kritériá. Kritéria sledujú úroveň funkcionality. Týmito sú:

 • Dostupnosť, hustota
 • Kvalita prevedenia, vyhotovenia /z pohľadu funkčného prevedenia, z pohľadu životnosti
 • Kapacita -- exist. štandardy, aktuálny minimalistický stav cyklo vs. zajtrajšie potreby
 • Bezpečnosť a zdravie
 • Vplyv na životné prostredie +integrácia so zeleňou -- dopady, zmeny-prehrievanie ulíc
 • Estetickosť, ergonomická atraktívnosť
 • Vplyv na okolité stavby
 • Náklady -- z pohľadu obstarania, úpravy exist., prevádzky (údržby)