Bratislava: Rozdiel medzi revíziami

Z Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Riadok 192: Riadok 192:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
|NM14A
+
|NM 14A
 
|Horská - Malý Varan
 
|Horská - Malý Varan
 
|750
 
|750

Verzia zo dňa a času 11:45, 16. júl 2020


Podľa dátumu vzniku: Cyklotrasy v Bratislave podľa dátumu vzniku

Hlavné mestské cyklotrasy[upraviť | upraviť kód]

Číslo Názov Trasa
O1 Historický okruh (1. okruh) Rybné nám. – Židovská – Kapucínska – Hurbanovo nám. – Štúrova – Nám. SNP – Kamenné nám. – Jesenského – Hviezdoslavovo nám. – Rybné nám.
O2 Staromestský okruh (2. okruh) Rybné nám. – Židovská – Staromestská – Štefánikova – Hlavná stanica – Šancová – Smrečianska – Račianske mýto – Legionárska – Karadžičova – Dostojevského rad – Gondova – Fajnorovo nábr. – Rázusovo nábr. – Rybné nám.
O3 3. okruh Stará vinárska – Pažického – Na Slavíne – Mišíkova – Boženy Němcovej – Hlboká cesta – Šancová – Žabotova – Palárikova – Dobšinského – Smrečianska – Račianske mýto – Račianska – Kominárska – Trnavské mýto – Miletičova – Košická – Most Apollo – hrádza – Viedenská cesta – Most SNP
O4 4. okruh Križovatka Jozefa Čabelku – Jarošova – Bajkalská – Prístavný most – Ekonomická univerzita – Bulíkova – Haanova – Furdekova – Nám. hraničiarov – Rusovská cesta
O5 5. okruh Kutlíkova – Pajštúnska – Bratská – Kapitulské polia – Most Lafranconi – Mlynská dolina – Brnianska – Opavská – Pražská – Jaskový rad – Podkolibská – Tupého – Sliačska – Račianska – Tomášikova – Kaštieľska – Parková – Domové role – Slovnaft
O6 6. okruh severná časť: Harmincova – Valentína Matrku – nová komunikácia v zóne Zečák

východná časť: ŽST Vinohrady – Nobelova - Odborárska - Vajnorská - Magnetová - Chemická/Tylova - Vihorlatská - Doležalova - Bulharská – Krasinského – Trnavská cesta - Vrakunská cesta – Astronomická - Čmelíkova - Ondrejovova južná časť: Chorvátske rameno – Lietavská - Budatínska - Zadné lúky

O7 7. okruh severná časť: Dúbravčická – Podháj - Cesta na Klanec

východná časť: Pekná cesta – Račianska – Žabí majer – Bojnická – Galvaniho – Astronomická južná časť: Slnečnice - Janíkov dvor - Bažantnica

O8 8. okruh severná časť: Cyklomost Slobody – Na mýte – Istrijská – Eisnerova – predĺženie Eisnerovej po cestu I/2

východná časť: Detvianska - Trávna - Koľajná - Pri šajbách – Dopravná - Východná – Staviteľská - Zlaté piesky - Studená - Pestovateľská - Ivanská cesta - Pharos - predĺženie Ružinovskej južná časť: Odeská/Orenburská - Vetvárska - Mramorová - Lieskovská cesta – Lieskovec - Ketelec - 6. most cez Dunaj (D4) – hrádza – Jantárová - Jarovce

O9 9. okruh severná časť: Cyklomost Slobody – hrádza Moravy - Mlynská – Opletalova - Jána Jonáša – Bratislavská - Tatranská - Kollárova - Na vlkovkách - Pútnická

severovýchodná časť: Púchovská – Rybničná – Pri mlyne juhovýchodná časť: Pri trati - Devätinová - Jegenešská - Jegeneš - Topoľové hony - Bajdel južná časť: hrádza – Rusovce

O10 Vonkajší okruh (10. okruh) severná časť: diaľničný most cez Moravy - nová komunikácia severne od VW - Československých tankistov - Pútnická

východná časť: Svätý Jur – JuRaVa – Ivanka pri Dunaji

R11 Dúbravská radiála Rybné nám. – Dvořákovo nábrežie – Botanická – Svrčia - Líščie údolie – Park SNP – Mikuláša Schneidera-Trnavského – Dúbravčický potok - cesta II/505
R12 Lamačská radiála Hurbanovo nám. – Banskobystrická – Nám. slobody – Štefanovičova – Hlboká cesta – Prokopa Veľkého – Brnianska – Patrónka – K Železnej studienke – Cesta na Červený most – Zidiny – Segnáre – Pod násypom – Hodonínska – Bratislavská
R13 Račianska radiála Hurbanovo nám. – Obchodná – Radlinského – Floriánske nám. – Radlinského – Račianska – Kubačova – Rustaveliho – Pri vinohradoch - Karpatské námestie - Púchovská - cesta II/502
R14 Vajnorská radiála Hurbanovo nám. – Obchodná – Radlinského – Floriánske nám. – Blumentálska – Trnavské mýto – Vajnorská – Cesta na Senec – Tuhovská - Roľnícka
R16 Ružinovská radiála Kamenné nám. – Špitálska – Americké nám. – Odborárske nám. – Záhradnícka – Ružinovská – Na piesku – Priehradná - Brezová – Priehradná - Hradská - Dvojkrížna
R17 Prievozská radiála Kamenné nám. – Dunajská – Mlynské nivy – Hraničná – Stachanovská
R18 Petržalská radiála Kamenné nám. – Štúrova – Starý most – Jantárová cesta – Janíkov dvor – Petržalka juh – Jarovce – Rusovce - Čunovo - priehrada Čunovo
R19 Petržalské korzo (Kopčianska radiála) Rybné nám. – Most SNP – Petržalské korzo – Kopčianska
R20 Priečna os Hlavná stanica – Nám. Franza Liszta – Štefanovičova – Imricha Karvaša – Floriánske nám. – Májkova – Odborárske nám. – Sasinkova – Poľná – Budovateľská – Autobusová stanica – Chalupkova – Košická
R21 Hradná radiála Zámocká – hrad – Búdková – Slávičie údolie – Staré grunty
R22 Kramárska radiála Pilárikova – Kozia – Šulekova – Timravina – Mišíkova – Havlíčkova – Prokopa Veľkého – Lesná – Gorazdova – Ďurgalova – Jahodová – Jakubíkova – Magurská - Klenová - Vlárska
R26 Páričkova – Trenčianska Páričkova – Dulovo nám. – Trenčianska
R27 Malodunajská radiála Šafárikovo nám. – Pribinova – Prístavná – ľavobrežná hrádza Dunaja – Malý Dunaj
R28 Čunovská radiála Starý most - pravobrežná hrádza Dunaja – Turistická - Hraničiarska - Schengenská
R29 Wolfsthalská radiála Starý most - pravobrežná hrádza Dunaja – hraničný priechod Petržalka-Berg
R33 Podkarpatská radiála Podkolibská - Tupého – Horská – Alstrova – Pri vinohradoch
R34 Novomestská radiála Trnavské mýto – Kukučínova
R35 Trnávska radiála Trnavské mýto – Trnavská cesta – Rožňavská – Zlaté Piesky
R36 Biskupická radiála Dulovo nám. - Spišská - Turčianska - Šarišská - Zvolenská - Prievozská – Gagarinova – Mlynské luhy – Prúdová – Hrušovská – Čučoriedková – Popradská - Geologická - Podunajská – Komárovská – Nákovná – Biskupická – Trojičné nám. - Padlých hrdinov – Devätinová – Vinohradnícka
R38 Chorvátske rameno Celomestské centrum (Lido) – Chorvátske rameno
R41 Karloveská radiála Riviéra – Karloveská – Mikuláša Schneidera-Trnavského
R47 Dolnohonská radiála Prístavný most – Slovnaftská – Kazanská
R48 Starohájska – Dolnozemská Chorvátske rameno – Námestie hraničiarov – Starohájska – Dolnozemská cesta – Petržalka juh (Slnečnice)
R51 Devínska radiála Most Lafranconi – Devínska cesta – Devín – Devínska Nová Ves – Devínske jazero
R52 Patrónka – Dúbravka – Devínska Nová Ves Patrónka – Dúbravská cesta – Polianky – Húščavova – Beňovského – Alexyho – Na Vrátkach – Agátová – Devínska Nová Ves
R55 Letisková radiála Trnavská cesta – Ivanská cesta – Letisko
R59 Juhozápadná radiála hraničný prechod Berg – Kapitulské pole - nová komunikácia juhozápadne od diaľnice D2
R61 Krčace – Lamač Štadión ŠKP – Zimný štadión – Beňovského – Lamačská cesta – Hodonínska
R74 Východná radiála Černockého - Račiansky potok - Pri Šajbách - Račiansky potok
R84 Východné – Vajnory Pri Šajbách - Dopravná - Východná – Príjazdná
R85 Ivánska radiála južný a západný breh jazera Zlaté piesky – Cesta na Senec – hranica mesta

Vedľajšie cyklotrasy (Spojky)[upraviť | upraviť kód]

Zahusťujú sieť okruhov a radiál. Majú pridelenú žltú farbu.

Zo 17-ich mestských častí majú spracovaný koncepčný materiál len dve: Petržalka z roku 2014 a Nové Mesto aktualizovanú v roku 2018.

Nové Mesto[upraviť | upraviť kód]

Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (strategický dokument)

Doplňujúce cyklotrasy v MČ BA - Nové Mesto

Táto kategória cyklotrás má lokálny význam, je naviazaná na celomestsky definované cyklotrasy a zabezpečuje cyklistický prístup do vnútroblastných miest na území MČ BA – NM. Návrh doplňujúcich cyklotrás je nasledovný:  

Číslo[1] Číslo 2[2] Názov trasy Dĺžka v m
NM 1 Stará Vajnorská 2370
NM 2 Cesta na Železnú studienku 1800
NM 3 Koliba - Kamzík - Železná studnička 3460
NM 4 vozovňa Krasňany - Jurská 520
NM 5 Pionierska 1430
S330 NM 6 Mikovíniho - Sibírska 1320
S331 NM 7 Kraskova 370
NM 8 Sliačská 1760
NM 9 Teplická - Smykova 590
NM 10 Moravská - Sliezska - Plzenská-Robotnícka 450
NM 11 Kalinčiakova - Športová 890
NM 12 Tylova - Vihorlatská 460
NM 13 Kukučínova-sídl.Hostinského-Letná - Úradnícka - Svätovojtešská 840
NM 14 Briežky 1760
NM 14A Horská - Malý Varan 750
NM 14B Na Koziarke 815
NM 14C Spojka Briežky-Koziarka 950
NM 15 Stará Vajnorská - Žabí majer 720
NM 16 cesta na Kamzík 1140
NM 17 Opavská - cesta na Červený most 1320
NM 18 Tupého - most nad železnicou - Pionierska 410
NM 19 Budyšínska + prechod cez Filiálku na Račiansku 438
NM 20 Kutuzovova 490
NM 21 Odbojárov 420
NM 22 Vajnorská - Za stanicou - Elektrárenská - Turbínova 1550
NM 23 Vlárska - Koliba (chýba cestný most) 840
NM 24 Senecká - Východné nádražie 280
NM 25 K žst BA-Nové Mesto 340
NM 26 Riazanská 997
NM 27 Filiálka 783
NM 28 Tegelhofova - Junácka 690
NM 29 okolo Polusu 660
NM 30 zóna VÚZ 470
NM 31 Pasienky 640
NM 32 za športovou halou Pasienky 925

Rača[upraviť | upraviť kód]

Rača nemá spracovaný koncepčný materiál cyklotrás. Nižšie uvedené trasy sú len návrhom Cyklokoalície.

Číslo Názov
S730 Hrušková - Oráčska

Petržalka[upraviť | upraviť kód]

Cyklotrasy na petrzalka.sk

Číslo[3] Číslo 2[4] Názov
S380 30 spojka hrádza – Ekonomická univerzita
S382 18 trasa po Mamateyovej ul.
S383 17A Bosákova ul. – Zadunajská cesta
S384 12 Šustekova ul. – Haanova ul.
S386 13 Černyševského ul. – Wolkrova ul.
S390 28 spojka po Viedenskej ceste po Rusovskú cestu
S391 29A spojka Einsteinova ul. A
S393 16 Šustekova ul. – Einsteinova ul. – Viedenská cesta
S395[5] 29B spojka Einsteinova ul. B
S482 14 Romanova ul. – Starhradská ul.
S480 17B trasa po Dolnozemskej ceste
S481 27 spojka po Bradáčovej ul. a Dudovej ul.
S490 20 trasa cez Dvory
S491 19 Nám. hraničiarov – Matador
S492[6] 15 Budatínska ul. – Jiráskova ul.
S590 21A trasa cez Lúky sever – juh
S591 26 spojka po Šintavskej ul. a Topoľčianskej ul.
S592 22A Pohraničná cyklotrasa sever – juh
S594 25 spojka OC Danubia – Kopčianska ul.
S680 23 spojka po Ľubovnianskej ul.
S681 21B trasa cez Lúky východ – západ
S682 24 spojka Lúky IV a Lúky VII
S683[7] 32 spojka po Betliarskej ul.
S691 31 trasa k bunkru S-15
S781 22B Pohraničná cyklotrasa východ – západ

Medzinárodné cyklotrasy[upraviť | upraviť kód]

Číslo Názov Trasa
EuroVelo 6 Riečna cyklotrasa / Dunajská cyklistická cesta Francúzsko - Švajčiarsko - Nemecko - Rakúsko - Slovensko - Maďarsko - Chorvátsko - Srbsko - Bulharsko - Rumunsko
EuroVelo 13 Cyklotrasa železnej opony 7 650 km od Barentsovho po Čierne more

Referencie a poznámky[upraviť | upraviť kód]

  1. Číslo podľa celomestskej koncepcie, používané na značenie v teréne.
  2. Referenčné číslo v strategickom dokumente Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
  3. Číslo podľa celomestskej koncepcie, používané na značenie v teréne.
  4. Referenčné číslo v Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka
  5. V Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka sa uvádza číslo S393, čo je duplicita s inou trasou.
  6. V Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka sa uvádza číslo S590, čo je duplicita s inou trasou.
  7. V Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka sa uvádza číslo S681, čo je duplicita s inou trasou.