Zoznam cyklotrás v Bratislave

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie


Podľa dátumu vzniku: Cyklotrasy v Bratislave podľa dátumu vzniku

Hlavné mestské cyklotrasy

Číslo Názov Trasa
O1 Historický okruh (1. okruh) Rybné nám. – Židovská – Kapucínska – Hurbanovo nám. – Štúrova – Nám. SNP – Kamenné nám. – Jesenského – Hviezdoslavovo nám. – Rybné nám.
O2 Staromestský okruh (2. okruh) Rybné nám. – Židovská – Staromestská – Štefánikova – Hlavná stanica – Šancová – Smrečianska – Račianske mýto – Legionárska – Karadžičova – Dostojevského rad – Gondova – Fajnorovo nábr. – Rázusovo nábr. – Rybné nám.
O3 3. okruh Stará vinárska – Pažického – Na Slavíne – Mišíkova – Boženy Němcovej – Hlboká cesta – Šancová – Žabotova – Palárikova – Dobšinského – Smrečianska – Račianske mýto – Račianska – Kominárska – Trnavské mýto – Miletičova – Košická – Most Apollo – hrádza – Viedenská cesta – Most SNP
O4 4. okruh Križovatka Jozefa Čabelku – Jarošova – Bajkalská – Prístavný most – Ekonomická univerzita – Bulíkova – Haanova – Furdekova – Nám. hraničiarov – Rusovská cesta
O5 5. okruh Kutlíkova – Pajštúnska – Bratská – Kapitulské polia – Most Lafranconi – Mlynská dolina – Brnianska – Opavská – Pražská – Jaskový rad – Podkolibská – Tupého – Sliačska – Račianska – Tomášikova – Kaštieľska – Parková – Domové role – Slovnaft
O6 6. okruh severná časť: Harmincova – Valentína Matrku – nová komunikácia v zóne Zečák

východná časť: ŽST Vinohrady – Nobelova - Odborárska - Vajnorská - Magnetová - Chemická/Tylova - Vihorlatská - Doležalova - Bulharská – Krasinského – Trnavská cesta - Vrakunská cesta – Astronomická - Čmelíkova - Ondrejovova južná časť: Chorvátske rameno – Lietavská - Budatínska - Zadné lúky

O7 7. okruh severná časť: Dúbravčická – Podháj - Cesta na Klanec

východná časť: Pekná cesta – Račianska – Žabí majer – Bojnická – Galvaniho – Astronomická južná časť: Slnečnice - Janíkov dvor - Bažantnica

O8 8. okruh severná časť: Cyklomost Slobody – Na mýte – Istrijská – Eisnerova – predĺženie Eisnerovej po cestu I/2

východná časť: Detvianska - Trávna - Koľajná - Pri šajbách – Dopravná - Východná – Staviteľská - Zlaté piesky - Studená - Pestovateľská - Ivanská cesta - Pharos - predĺženie Ružinovskej južná časť: Odeská/Orenburská - Vetvárska - Mramorová - Lieskovská cesta – Lieskovec - Ketelec - 6. most cez Dunaj (D4) – hrádza – Jantárová - Jarovce

O9 9. okruh severná časť: Cyklomost Slobody – hrádza Moravy - Mlynská – Opletalova - Jána Jonáša – Bratislavská - Tatranská - Kollárova - Na vlkovkách - Pútnická

severovýchodná časť: Púchovská – Rybničná – Pri mlyne juhovýchodná časť: Pri trati - Devätinová - Jegenešská - Jegeneš - Topoľové hony - Bajdel južná časť: hrádza – Rusovce

O10 Vonkajší okruh (10. okruh) severná časť: diaľničný most cez Moravy - nová komunikácia severne od VW - Československých tankistov - Pútnická

východná časť: Svätý Jur – JuRaVa – Ivanka pri Dunaji

R11 Dúbravská radiála Rybné nám. – Dvořákovo nábrežie – Botanická – Svrčia - Líščie údolie – Park SNP – Mikuláša Schneidera-Trnavského – Dúbravčický potok - cesta II/505
R12 Lamačská radiála Hurbanovo nám. – Banskobystrická – Nám. slobody – Štefanovičova – Hlboká cesta – Prokopa Veľkého – Brnianska – Patrónka – K Železnej studienke – Cesta na Červený most – Zidiny – Segnáre – Pod násypom – Hodonínska – Bratislavská
R13 Račianska radiála Hurbanovo nám. – Obchodná – Radlinského – Floriánske nám. – Radlinského – Račianska – Kubačova – Rustaveliho – Pri vinohradoch - Karpatské námestie - Púchovská - cesta II/502
R14 Vajnorská radiála Hurbanovo nám. – Obchodná – Radlinského – Floriánske nám. – Blumentálska – Trnavské mýto – Vajnorská – Cesta na Senec – Tuhovská - Roľnícka
R16 Ružinovská radiála Kamenné nám. – Špitálska – Americké nám. – Odborárske nám. – Záhradnícka – Ružinovská – Na piesku – Priehradná - Brezová – Priehradná - Hradská - Dvojkrížna
R17 Prievozská radiála Kamenné nám. – Dunajská – Mlynské nivy – Hraničná – Stachanovská
R18 Petržalská radiála Kamenné nám. – Štúrova – Starý most – Jantárová cesta – Janíkov dvor – Petržalka juh – Jarovce – Rusovce - Čunovo - priehrada Čunovo
R19 Petržalské korzo (Kopčianska radiála) Rybné nám. – Most SNP – Petržalské korzo – Kopčianska
R20 Priečna os Hlavná stanica – Nám. Franza Liszta – Štefanovičova – Imricha Karvaša – Floriánske nám. – Májkova – Odborárske nám. – Sasinkova – Poľná – Budovateľská – Autobusová stanica – Chalupkova – Košická
R21 Hradná radiála Zámocká – hrad – Búdková – Slávičie údolie – Staré grunty
R22 Kramárska radiála Pilárikova – Kozia – Šulekova – Timravina – Mišíkova – Havlíčkova – Prokopa Veľkého – Lesná – Gorazdova – Ďurgalova – Jahodová – Jakubíkova – Magurská - Klenová - Vlárska
R26 Páričkova – Trenčianska Páričkova – Dulovo nám. – Trenčianska
R27 Malodunajská radiála Šafárikovo nám. – Pribinova – Prístavná – ľavobrežná hrádza Dunaja – Malý Dunaj
R28 Čunovská radiála Starý most - pravobrežná hrádza Dunaja – Turistická - Hraničiarska - Schengenská
R29 Wolfsthalská radiála Starý most - pravobrežná hrádza Dunaja – hraničný priechod Petržalka-Berg
R33 Podkarpatská radiála Podkolibská - Tupého – Horská – Alstrova – Pri vinohradoch
R34 Novomestská radiála Trnavské mýto – Kukučínova
R35 Trnávska radiála Trnavské mýto – Trnavská cesta – Rožňavská – Zlaté Piesky
R36 Biskupická radiála Dulovo nám. - Spišská - Turčianska - Šarišská - Zvolenská - Prievozská – Gagarinova – Mlynské luhy – Prúdová – Hrušovská – Čučoriedková – Popradská - Geologická - Podunajská – Komárovská – Nákovná – Biskupická – Trojičné nám. - Padlých hrdinov – Devätinová – Vinohradnícka
R38 Chorvátske rameno Celomestské centrum (Lido) – Chorvátske rameno
R41 Karloveská radiála Riviéra – Karloveská – Mikuláša Schneidera-Trnavského
R47 Dolnohonská radiála Prístavný most – Slovnaftská – Kazanská
R48 Starohájska – Dolnozemská Chorvátske rameno – Námestie hraničiarov – Starohájska – Dolnozemská cesta – Petržalka juh (Slnečnice)
R51 Devínska radiála Most Lafranconi – Devínska cesta – Devín – Devínska Nová Ves – Devínske jazero
R52 Patrónka – Dúbravka – Devínska Nová Ves Patrónka – Dúbravská cesta – Polianky – Húščavova – Beňovského – Alexyho – Na Vrátkach – Agátová – Devínska Nová Ves
R55 Letisková radiála Trnavská cesta – Ivanská cesta – Letisko
R59 Juhozápadná radiála hraničný prechod Berg – Kapitulské pole - nová komunikácia juhozápadne od diaľnice D2
R61 Krčace – Lamač Štadión ŠKP – Zimný štadión – Beňovského – Lamačská cesta – Hodonínska
R74 Východná radiála Černockého - Račiansky potok - Pri Šajbách - Račiansky potok
R84 Východné – Vajnory Pri Šajbách - Dopravná - Východná – Príjazdná
R85 Ivánska radiála južný a západný breh jazera Zlaté piesky – Cesta na Senec – hranica mesta

Vedľajšie cyklotrasy (Spojky)

Zahusťujú sieť okruhov a radiál. Majú pridelenú žltú farbu.

Zo 17-ich mestských častí majú spracovaný koncepčný materiál len dve: Petržalka z roku 2014 a Nové Mesto aktualizovanú v roku 2018.

Nové Mesto

Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (strategický dokument)

Doplňujúce cyklotrasy v MČ BA - Nové Mesto

Táto kategória cyklotrás má lokálny význam, je naviazaná na celomestsky definované cyklotrasy a zabezpečuje cyklistický prístup do vnútroblastných miest na území MČ BA – NM. Návrh doplňujúcich cyklotrás je nasledovný:  

Doplňujúce cyklotrasy v MČ BA - Nové Mesto
označenie názov trasy dĺžka v m
NM 1 Stará Vajnorská 2370
NM 2 Cesta na Železnú studienku 1800
NM 3 Koliba - Kamzík - Železná studnička 3460
NM 4 vozovňa Krasňany - Jurská 520
NM 5 Pionierska 1430
NM 6 Mikovíniho - Sibírska 1320
NM 7 Kraskova 370
NM 8 Sliačská 1760
NM 9 Teplická - Smykova 590
NM 10 Moravská - Sliezska - Plzenská-Robotnícka 450
NM 11 Kalinčiakova - Športová 890
NM 12 Tylova - Vihorlatská 460
NM 13 Kukučínova-sídl.Hostinského-Letná - Úradnícka - Svätovojtešská 840
NM 14 Briežky 1760
NM14A Horská - Malý Varan 750
NM 14B Na Koziarke 815
NM 14C Spojka Briežky-Koziarka 950
NM 15 Stará Vajnorská - Žabí majer 720
NM 16 cesta na Kamzík 1140
NM 17 Opavská - cesta na Červený most 1320
NM 18 Tupého - most nad železnicou - Pionierska 410
NM 19 Budyšínska + prechod cez Filiálku na Račiansku 438
NM 20 Kutuzovova 490
NM 21 Odbojárov 420
NM 22 Vajnorská - Za stanicou - Elektrárenská - Turbínova 1550
NM 23 Vlárska - Koliba (chýba cestný most) 840
NM 24 Senecká - Východné nádražie 280
NM 25 K žst BA-Nové Mesto 340
NM 26 Riazanská 997
NM 27 Filiálka 783
NM 28 Tegelhofova - Junácka 690
NM 29 okolo Polusu 660
NM 30 zóna VÚZ 470
NM 31 Pasienky 640
NM 32 za športovou halou Pasienky 925

Rača

Rača nemá spracovaný koncepčný materiál cyklotrás. Nižšie uvedené trasy sú len návrhom Cyklokoalície.

Číslo Názov
S730 Hrušková - Oráčska

Petržalka

Cyklotrasy na petrzalka.sk

Číslo[1] Číslo 2[2] Názov
S380 30 spojka hrádza – Ekonomická univerzita
S382 18 trasa po Mamateyovej ul.
S383 17A Bosákova ul. – Zadunajská cesta
S384 12 Šustekova ul. – Haanova ul.
S386 13 Černyševského ul. – Wolkrova ul.
S390 28 spojka po Viedenskej ceste po Rusovskú cestu
S391 29A spojka Einsteinova ul. A
S393 16 Šustekova ul. – Einsteinova ul. – Viedenská cesta
S395[3] 29B spojka Einsteinova ul. B
S482 14 Romanova ul. – Starhradská ul.
S480 17B trasa po Dolnozemskej ceste
S481 27 spojka po Bradáčovej ul. a Dudovej ul.
S490 20 trasa cez Dvory
S491 19 Nám. hraničiarov – Matador
S492[4] 15 Budatínska ul. – Jiráskova ul.
S590 21A trasa cez Lúky sever – juh
S591 26 spojka po Šintavskej ul. a Topoľčianskej ul.
S592 22A Pohraničná cyklotrasa sever – juh
S594 25 spojka OC Danubia – Kopčianska ul.
S680 23 spojka po Ľubovnianskej ul.
S681 21B trasa cez Lúky východ – západ
S682 24 spojka Lúky IV a Lúky VII
S683[5] 32 spojka po Betliarskej ul.
S691 31 trasa k bunkru S-15
S781 22B Pohraničná cyklotrasa východ – západ
  1. Číslo podľa celomestskej koncepcie, používané na značenie v teréne.
  2. Referenčné číslo v Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka
  3. V Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka sa uvádza číslo S393, čo je duplicita s inou trasou.
  4. V Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka sa uvádza číslo S590, čo je duplicita s inou trasou.
  5. V Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka sa uvádza číslo S681, čo je duplicita s inou trasou.

Medzinárodné cyklotrasy

Číslo Názov Trasa
EuroVelo 6 Riečna cyklotrasa / Dunajská cyklistická cesta Francúzsko - Švajčiarsko - Nemecko - Rakúsko - Slovensko - Maďarsko - Chorvátsko - Srbsko - Bulharsko - Rumunsko
EuroVelo 13 Cyklotrasa železnej opony 7 650 km od Barentsovho po Čierne more